[tintuc] Video thực tế thi công thảm trải sàn tại Clb Bi-A số 1 Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông. Clb Bi-a sử dụng loại thảm tấm 1 màu mã Mono 03.

thi công thảm lót sàn bida tại Đa Sỹ, Kiến Hưng


Video thực tế thi công thảm lót sàn cho Clb Bi-A tại số 1 Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông [/tintuc]